خانه » زمینه » آب، هوا، خاک » گزارش صدا و سیما در باره ی نابودی و راه کشی به دریاچه گهر