خانه » زمینه » ارزآوری از طریق امحای جدید فرآورده های آرایشی به جای آلوده کردن محیط زیست

ارزآوری از طریق امحای جدید فرآورده های آرایشی به جای آلوده کردن محیط زیست

امحای دارو، محیط زیست، اصفهان، زیست بوم، سایت شهروان، شهروانمسئول روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از روشی جدید برای امحای دارو و فرآورده های آرایشی فاسد شده در این شهر خبر داد که به جای آلوده کردن محیط زیست، ارزآوری به همراه دارد.

مجتبی قاسمی روز دوشنبه به ایرنا گفت: در گذشته این مواد بصورت دفن در منطقه سگزی اصفهان امحا و به دلیل تولید پساب آلوده، موجب آلایندگی محیط زیست می شد.
وی افزود: برای جلوگیری از این آلودگی، معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان قراردادی با یک شرکت برای امحا مواد دارویی و فرآورده های آرایشی فاسد شده با استفاده از فنآوری جدید منعقد کرد.
مسئول روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه براساس این قرارداد، داروها و فرآورده های آرایشی با استفاده از روش جدید و دستگاه کوره امحا می شود، اظهارکرد: در این روش، خاکستر حاصل از سوزاندن داروها و مواد آرایشی فاسد شده به خارج از کشور صادر می شود.
وی در ادامه از امحا حدود پنج تن کالای سلامت محور شامل ۷۰ درصد دارویی و ۳۰ درصد بهداشتی آرایشی در اصفهان به روش یاد شده خبر داد و افزود: این کالاها روز چهارشنبه هفته جاری امحا می شود.
مسئول روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ارزش این مواد که حدود سه هزار و ۲۰۰ اقلام مختلف تاریخ مصرف گذشته، قاچاق و تقلبی است را دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال اعلام کرد.
وی توضیح داد: بخشی از این مواد دارویی که قرار است امحا شود بصورت داوطلبانه از سوی بیمارستان ها، داروخانه ها و مراکز درمانی تحویل شده و بخشی از آنها از سطح عرضه و برخی مراکز مجاز و غیر مجاز کشف و ضبط شده است.
پیش از این، کارشناسان بهداشتی، دوستداران محیط زیست و مردم نسبت به امحا و دفن برخی مواد در منطقه سگزی واقع در شرق اصفهان اعتراض کرده بودند.

کلید واژه ها: محیط زیست، زیست بوم، فرآورده های آرایشی، امحای دارو، آلوده کردن محیط زیست، مجتبی قاسمی، شرق اصفهان