خانه » زمینه » آب، هوا، خاک » ‌اجرایی نشدن برنامه تفصیلی؛ انگیزه ها آمدن پساب به خور گورسوزان ‌

‌اجرایی نشدن برنامه تفصیلی؛ انگیزه ها آمدن پساب به خور گورسوزان ‌

مديرعامل آبفاي هرمزگان عدم اجراي طرح تفصيلي را دلايل ورود فاضلاب به خور گورسوزان دانست و گفت: علي رغم عدم تخصيص اعتبارات كافي جهت تكميل و اصلاح تاسيسات، جمع آوري و تصفيه فاضلاب شهر بندرعباس، در حال حاضر۷۰۰ کیلومتر از شبکه فاضلاب شهر بندرعباس اجرا شده و‌ ۸۴ درصد از جمعیت اين شهر از شبکه فاضلاب بهره‌مندند.

پساب خورگورسوران محیط زیست شهروان

‌‌به گزارش ایسنا، ‌امين قصمي امروز در جمع خبرنگاران افزود: اين شركت به منظور تكميل اجراي طرح فاضلاب و ارتقاء تصفيه خانه فاضلاب شهر بندرعباس‌، از طریق سرمایه گذاری بخش خصوصی و انعقاد قرارداد بيع متقابل به مبلغ ۲۵۰۰ میلیارد ریال نسبت به واگذاری پساب اقدام کرده است.

وي در ادامه با اشاره به نقش تاثيرگذار اين شركت در حفظ محيط زيست شهري از گنداب‌ها‌، مانداب‌ها و قطع جريان فاضلاب خام خانگي به دريا در سواحل شرق وكاهش عمده آن درسواحل غربي و در نتيجه كاهش آلودگي محيط دريايي خليج فارس، گفت: نگاهي منصفانه به وضعيت زيست محيطي سواحل شهر بندرعباس در سال‌هاي قبل از ايجاد شبكه جمع آوري و تصفيه فاضلاب شهر بندرعباس و مقايسه آن با وضعيت فعلي، خود گواهي بر اين ادعاست.

قصمي افزود: فاضلاب جمع آوري شده از قسمت‌هاي تحت پوشش شبكه شهري فاضلاب پس از انجام عمليات  فيزيكي و بيولوژيكي و گندزدايي به روش لجن فعال تصفيه شده و پساب حاصل با داشتن كيفيت مطلوب و مطابق با استانداردهاي زيست محيطي از تصفيه خانه خارج و از طريق خط لوله به موازات خور گور سوزان به دريا به عنوان منبع پذيرنده آب وارد مي‌شود.

وي تصريح كرد: فاضلاب محلات فاقد معابر مناسب كه اجراي شبكه فاضلاب در آنجا ممكن نيست، در مسير حركت به سمت دريا در بستر خور گور‌سوزان توسط آلاينده‌هاي مختلف از جمله زباله‌هاي انباشته شده شهري و رواناب‌هاي سطحي، دستخوش تغييرات نامطلوب در ورودي به دريا مي‌شود.

به گفته وي، كنترل تخليه غيرمجاز فاضلاب‌هاي خام بهداشتي و صنعتي تاسيسات و مراكز مستقر در حاشيه ساحل در حيطه اختيارات اين شركت نیست.

مديرعامل آبفاي استان در خصوص دلايل ورود فاضلاب‌هاي خام شهري به خور گور سوزان گفت: از بسياري ‌كانال‌هاي منتهي به دريا، روان آب‌هايي با آلودگي بالا و بدون تصفيه وارد دريا مي شود كه عمدتا مربوط به روان آب‌ها و فاضلاب‌هاي سطحي بافت‌هاي فرسوده و سكونتگاه‌هاي غير رسمي شهر است.

قصمي در اين رابطه افزود: عمده روان آب‌هاي سطحي و فاضلاب‌هاي خام خانگي از محلاتي نظير‌ چاهستاني‌ها، آيت‌الله غفاري، شمال درخت سبز و… وارد خور گورسوزان و دريا مي‌شود كه در اين محلات اجراي طرح تفصيلي و اصلاح بافت‌هاي فرسوده جهت اجراي طرح فاضلاب بسيار ضروري است.

وی تاكيد كرد: همچنين اجراي طرح فاضلاب در اين محلات مستلزم همكاري و مساعدت دستگاه‌هاي ذيربط  شهرداري‌، راه و شهر سازي و همچنين نيازمند حضور موثر و اِعمال نقش نظارتي شوراي اسلامي شهر بندرعباس بر تمامي دستگاه‌هاي ذيربط است.

اين مقام مسئول همچنين در پايان اظهار کرد: سيستم شبكه جمع آوري فاضلاب شهر بندر عباس همانند اكثر شهرهاي كشور به منظور جمع‌آوري فاضلاب خانگي طراحي و اجرا شده است و ظرفيت جمع‌آوري آب‌هاي سطحي را ندارد، ا‌ما متاسفانه در مواقع بارندگي به دليل عدم وجود شبكه جمع‌آوري آب‌هاي سطحي‌، با بي توجهي روان آب‌ها به منهول‌هاي فاضلاب هدايت مي‌شود و هر ساله سبب تحميل هزينه‌هاي گزاف و اخلال جدي در روند جمع آوري و تصفيه فاضلاب شهر بندر‌عباس مي‌شود.