خانه » تازه ها » ۹ میلیارد پلاستیک بارآوری آدمی بازیافت نشده است

۹ میلیارد پلاستیک بارآوری آدمی بازیافت نشده است

با وجود پیشرفت‌ها در فرآیند بازیافت، بیشتر مواد پلاستیکی در جهان همچنان به شکل زباله درآمده و راهی سایت‌های دفن زباله می‌شوند.

به گزارش ایسنا، کارشناسان محیط زیست در آمریکا می‌گویند: به رغم تلاش‌هایی که در فرآیند بازیافت انجام گرفته بیشتر مواد پلاستیکی در جهان به شکل زباله در می‌آیند و روانه سایت‌های دفن زباله می‌شوند.

طبق بررسی انجام شده بیش از ۹ میلیارد تن پلاستیک در شش دهه گذشته تولید شده که تا سال ۲۰۱۵ حدود هفت میلیارد تن از آن به شکل زباله درآمده‌اند. همچنین حدود ۹ درصد از آن‌ها بازیافت شده و حدود ۱۲ درصد دیگر سوزانده شده‌ است.

در سال ۱۹۶۰، پلاستیک حدود یک درصد زباله در سایت‌های دفن زباله شهری در کشورهای صنعتی را تشکیل می‌داد درحالیکه این رقم در سال ۲۰۰۵ به حدود ۱۰ درصد رسیده‌ است.

به گزارش دیسکاوری نیوز، درصورتیکه روند فعلی ادامه پیدا کند تا سال ۲۰۵۰ جهان با ۱۳ میلیارد تن زباله پلاستیکی روبرو خواهد بود.