خانه » زمینه » آب، هوا، خاک » کشف دو میکروارگانیسم جدید در دریاچه ارومیه

کشف دو میکروارگانیسم جدید در دریاچه ارومیه

کشف دو میکروارگانیسم جدید در دریاچه نیمه جان ارومیه، تداوم حیات آن را به رخ همگان می کشد.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران، چند سال است که دریاچه ارومیه دوران سخت بی آبی را طی می کند و تلاش ها برای نجات این دریاچه با کشف میکروارگانیسم هایی توام شده است که می توانند با توجه به پتانسیل های ارزشمند زیستی و ژنتیکی، منشأ پیشرفت های مهم در زیست فناوری باشند.
دکتر ‘سید ابوالحسن شاهزاده فاضلی’ رئیس مرکز ملی ذخایر ژنتیکی وزیستی ایران در این باره گفت: تلاش های ما در این مرکز طی نمونه برداری های مختلف از این دریاچه منجر به کشف دو میکروارگانیسم مهم به نام های علمی Halosiccatus urmianus و Halovarius luteus شده است که بر اهمیت این منطقه اکولوژیکی برای انجام مطالعات گسترده تنوع زیستی تأکید می کند.
وی افزود: میکروارگانیسم ها به دلیل پتانسیل های ژنتیکی از مسیرهای متابولیکی خاصی بهره می برند که آنها را برای زیستن در شرایط سخت محیطی سازگار می می کند.
رئیس مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران گفت: سازگاری با شرایط خشکی و کم آبی حاکم بر دریاچه ارومیه که خود منجر به بالارفتن غلظت نمک ها در آن شده است، فشار زیادی را بر موجودات دریاچه وارد کرد به طوری که بسیاری از اشکال حیات در آن از بین رفته و یا از تنوع آنها کاسته شده است. با این وجود کماکان زندگی میکروبی از شایعترین نوع حیات در این دریاچه است و تلاش ها برای کشف گونه های جدید همچنان ادامه دارد.
فاضلی با تأکید بر مأموریت مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در جمع آوری و نگهداری نمونه های زیستی گفت: میکروارگانیسم های کشف شده از این دریاچه بر درستی مسیر طی شده این مرکز در اکتشاف و ذخیره سازی منابع زیستی صحه می گذارد و هم اکنون این گونه ها در کلکسیون میکربی مرکز با شماره های دسترسی IBRC-M 10911 و IBRC-M 10912 نگهداری می شوند و قابل ارائه به کلیه محققان و دانشمندان کشور هستند.

کلید واژه ها: میکرو ارگانیسم، دریاچه ارومیه، ذخایر ژنتیکی، سید ابوالحسن شاهزاده فاضلی، ذخیره سازی منابع زیستی، کم آبی، خشکسالی

جوابی بنویسید