خانه » تازه ها » ظریف در باغ ملی کانبرا نهال کاشت

ظریف در باغ ملی کانبرا نهال کاشت

«محمدجواد ظریف» وزیر امور خارجه ایران در باغ ملی کانبرا پایتخت استرالیا، یک اصله نهال به نشانه دوستی غرس کرد.

به گزارش خبرنگار اعزامی ایرنا، رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان صبح امروز (سه شنبه) در اولین برنامه کاری خود در کمیته امور خارجه، دفاعی و تجارت مجلس استرالیا به تشریح روند مذاکرات هسته ای، برجام پرداخت. وی در این جلسه بر روند مناسبات ایران و استرالیا تاکید کرد.
وزیر امور خارجه پس از آن در باغ ملی کانبرا حضور یافت و یک اصله نهال به نشانه دوستی تهران – کانبرا غرس کرد. در این مراسم وزیر کشور استرالیا نیز ظریف را همراهی می کرد.
دیدار و گفت وگو با «جولی بیشاپ» همتای استرالیایی ظریف برنامه بعدی وزیر امور خارجه ایران است.

محمد جواد ظریف، درخت، ظریف، نهال، محیط زیست، درخت، نهال محمد جواد ظریف، درخت، ظریف، نهال، محیط زیست، نهال محمد جواد ظریف، درخت، ظریف، نهال، محیط زیست، درخت محمد جواد ظریف، درخت، ظریف، نهال، محیط زیست

کلید واژه ها: محیط زیست، کاشت نهال، محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه، بااغ ملی کانبرا، زیست بوم