خانه » تازه ها » چهارمین همایش ملی حقوق محیط زیست برگزار می شود

چهارمین همایش ملی حقوق محیط زیست برگزار می شود

چهارمین همایش ملی حقوق محیط زیست با همکاری و مشارکت سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه و سازمان حفاظت محیط زیست ۱۲ و ۱۳ تیرماه برگزار می شود.

همایش حقوق محیط زیست شهروان

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان حفاظت محیط زیست چهارمین همایش ملی حقوق محیط زیست با گرایش ظرفیت سازی حقوقی و اجرایی تحقق سیاست های کلی نظام دربحث محیط زیست کشور دراین سازمان برگزار می کند.
هدف از برگزاری همایش های حقوق محیط زیست علاوه بر رسیدن به راهکارهای عملی و پیشبرد نظریه های تخصصی حقوقی، نزدیک کردن همکاری قوا و بهره مندی از مشارکت فعال هر سه قوه در زمینه حفاظت از محیط زیست به نحو مطلوب تر است.
مدیریت جامع، یکپارچه و هماهنگ محیط زیست،شان و جایگاه حاکمیتی حفاظت از محیط زیست،سازوکارهای حقوقی گسترش اقتصاد سبز،تقویت حقوق شهروندی از طریق اطلاع رسانی، افزایش سطح آگاهی های عمومی و مسئولیت پذیری اجتماعی، تقویت اخلاق زیست محیطی و ارتقای جایگاه سمن ها در حفاظت از محیط زیست، تقویت دیپلماسی محیط زیست، همکاری های منطقه ای و بین المللی، ظرفیت ها و محدودیت های اجرای کنوانسیون های بین المللی محیط زیست از جمله محورهای این همایش است.