خانه » تازه ها » پیش نویس دستورالعمل واردات چوب بررسی شد

پیش نویس دستورالعمل واردات چوب بررسی شد

کارگروه ساز و کارهای اجرایی رفع موانع واردات چوب با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری، نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفظ نباتات، دانشگاهیان و انجمن کارفرمایان صنایع چوب تشکیل جلسه داد.

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، در این جلسه، با توجه به عزم جدی دولت یازدهم، اهداف برنامه ششم توسعه مبنی بر حفاظت از جنگل ها و جلوگیری از روند تخریبی آنها و توافقات صورت گرفته برای واردات چوب به منظور مدیریت تقاضای چوب به عنوان یکی از مهمترین راه کارها برای حفظ جنگل های کشور از آسیب قاچاق و بهره برداری بی رویه، پیش نویس دستورالعمل واردات چوب جهت ارائه به کمیسیون زیربنایی دولت و تصویب و ابلاغ توسط هیات وزیران مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
تصمیم بر واردات چوب با توجه به روند صعودی تخریب و کاهش مساحت جنگل های ایران به ویژه جنگل های هیرکانی که بی شک یکی از مهمترین دلایل آن بهره برداری بی ضابطه قانونی و غیرقانونی از جنگل ها است و با در نظر گرفتن تمام ملاحظات ملی، همچنین با تاکید بر رعایت تمامی مسائل محیط زیستی، به عنوان یکی از موثرترین راهکار برای قطع بهره برداری از جنگل های طبیعی کشور تا رسیدن به شرایط پایداری، اتخاذ شده است.
با توجه به اینکه قطع تمامی عوامل تخریبی انسان ساخت، همچون بهره برداری و قاچاق چوب جنگل، تنها راهکار حفظ جنگل ها است، این موضوع از جمله موارد مورد تاکید در پیش نویس در حال بررسی است.
مقرر شد به این پیش نویس که بر اساس برنامه اقدام مشترک سازمان های حفاظت محیط زیست، جنگل ها، مراتع و آبخیزداری، حفظ نباتات و وزارت صنعت، معدن و تجارت با محوریت رفع موانع واردات چوب و تسهیل این اقدام به منظور جلوگیری از تخریب بیشتر جنگل های طبیعی کشور تهیه شده است، پیوستی مبتنی بر تقسیم وظایف دستگاه های مرتبط در این زمینه، همچنین جدول زمان بندی برای این اقدامات افزوده شود.
به موازات این تصمیم مبنی بر حفاظت از جنگل ها و جلوگیری از تخریب آن ها، حمایت از واحدها و مراکز تولیدی نیازمند به منابع چوبی نیز به عنوان یکی از محورهای مهم مدنظر قرار گرفت و مقرر شد در پیش نویس مذکور از هر گونه آسیب به بخش تولیدی مربوطه مطابق ضوابط و مقررات جاری کشور جلوگیری شود.
در پایان با توجه به بحث و بررسی های صورت گرفته، مقرر شد جلسه دیگری برای جمع بندی نهایی و تصویب مقدماتی پیش نویس تهیه شده در کارگروه ساز و کارهای اجرایی رفع موانع چوب با حضور تمام اعضاء تشکیل شود.
سید محمد مجابی معاون توسعه مدیرت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست، بهزاد انگورج معاون جنگل سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری، هادی کیادلیری رئیس انجمن جنگلبانی ایران، اسفندیاری نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت، محمدعلی باغستانی رئیس سازمان حفظ نباتات، اکبر آهنگران مدیرکل قرنطینه سازمان حفظ نباتات،حمیدگشتاسب میگونی مدیرکل دفتر مناطق و امور زیستگاه های سازمان حفاظت محیط زیست، هنریک مجنونیان استاد دانشگاه، آقاجانی نماینده انجمن کارفرمایان صنایع چوب، فراهانی نماینده انجمن صنفی چوب، دکتر ابراهیمی و ناصر مهردادی مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندارن از جمله حاضران در این جلسه بودند.

کلید واژه ها: محیط زیست، واردات چوب، مراتع و آبخیزداری، سازمان حفاظت نباتات، حفاظت از حنگل ها، قاچاق چوب، تخریب جنگل، بهره برداری از جنگل های طبیعی، زیست بوم، بهزاد انگورج، حمید گشتاسب، سازمان جنگل ها، محیط زیست مازندران

جوابی بنویسید