خانه » تازه ها » پیشرفت فیزیکى ساخت اتوبان شهید شوشترى بدون مجوز زیست محیطى

پیشرفت فیزیکى ساخت اتوبان شهید شوشترى بدون مجوز زیست محیطى

مدیرکل دفتر ارزیابى هاى زیست محیطى سازمان حفاظت محیط زیست گفت: اگرچه ارزیابى زیست محیطى پروژه احداث اتوبان شهید شوشترى در دست بررسى است، اما این پروژه پیشرفت فیزیکى داشته است.

%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%88%d8%b4%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%ad%db%8c%d8%b7-%d8%b2%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86

حمید جلالوندى در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا در مورد وضعیت مجوز ارزیابى زیست محیطى پروژه اتوبان شهید شوشترى که گفته شده از پارک ىسرخه حصار مى گذرد، گفت: ارزیابى زیست محیط این پروژه در کارگروه استان بررسى شده و استان تقریبا با این پروژه موافقت کرده است و آن را به مرکز فرستاده‌اند.

وى ادامه داد: در مرکز نیز ٢جلسه درموردآن برگزار شده اما تصمیمى در مورد آن گرفته نشده است، زیرا این پروژه پیشرفت فیزیکى داشته به همین دلیل نیز باید در کمیته سه نفره دولت متشکل از سازمان حفاظت محیط زیست، معاونت اجرائى ریاست جمهورى و سازمان مدیریت و برنامه ریزى در مورد آن تصمیم گیرى شود.

مدیرکل دفتر ارزیابى هاى زیست محیطى سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه روش هاى گوناگونی همانند احداث مسیر از زیر پارک ملى یا مجاورت آن مطرح شده است، اظهار کرد: به هر حال از آنجا که این پروژه یک پروژه عمرانى ملى است؛ مى توانیم مشکلات آن را حل کنیم تا تداخلى با منطقه حفاظت شده نداشته باشد.

فرتور از: حسن قدیانی – شهروان