خانه » تازه ها » پرداخت هزینه تحصیل با کاشت درخت

پرداخت هزینه تحصیل با کاشت درخت

مسوولان یک دبستان در هند به عنوان یک اقدام تشویقی، از والدین کم بضاعت می خواهند که در ازای هزینه های تحصیل فرزندانشان، درخت بکارند.

%da%a9%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d8%af%d8%b1%d8%ae%d8%aa-%d9%87%d9%86%d8%af-%d9%85%d8%ad%db%8c%d8%b7-%d8%b2%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86

به گزارش ایرنا از پایگاه اینترنتی ساینس الرت، براساس این راهکار که علاوه بر تشویق به تحصیل، به تقویت کیفیت هوا نیز کمک می کند، والدین وظیفه مراقبت از نهال را برعهده خواهند داشت و در صورت از بین رفتن آن، موظفند که نهال جدیدی بکارند.
گفته می شود این ابتکارعمل هم اکنون در دبستان ‘شیکشا کوتر’ در شهرک ‘آمبی کاپور’ واقع در شرق هند اجرایی شده است، که دستکم ۳۵ دانش آموز در این دبستان مشغول به تحصیل هستند.