خانه » زمینه » آب، هوا، خاک » هنرمندان باید با جان طبیعت پیوند برقرار کنند

هنرمندان باید با جان طبیعت پیوند برقرار کنند

رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران گفت: هنرمندان باید سعی کنند با جان طبیعت ارتباط برقرار کنند زیرا آن ها نقش مهمی در جامعه ایران برای تشرف به گوهر طبیعت و به منصه ظهور درآوردن آن دارند.

محیط زیست- محمد حقانی

به گزارش ایلنا، محمد حقانی رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران گفت: وظیفه هنرمندان آن است که به ما مدیران و برنامه ریزان و عموم مردم بفهمانند  شرط لازم درمان فراموشی ما درباره محیط زیست در وهله اول اصلاح جایگاه خودمان است.

وی با بیان اینکه هنرمندان باید سعی کنند با جان طبیعت ارتباط برقرار کنند، اظهار کرد: در واقع آن ها قادر به خلع مادیت از محیط زیست در آثار خود هستند.

حقانی در خصوص استفاده از ظرفیت هنرمندان برای ارتقاء آگاهی های محیط زیستی از طریق برگزاری جشنواره هایی همچون عکس و پوستر نفس های شهر با تاکید بر اینکه هنرمندان ایرانی نقش مهمی در جامعه ایران برای تشرف به گوهر طبیعت و به منصه ظهور درآوردن آن دارند، تصریح کرد: البته برای رسیدن به این مهم باید شرایطی فراهم شود.

رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران افزود: وقتی می گوییم باید محیط زیست را نجات دهیم، معلوم می شود در ذهنیت و مناسبات ما و محیط زیست اختلال رخ داده، زیرا در این تغییر ما فاعل پنداشته می شویم و به خود تذکر می دهیم که نقش خود را از فاعل مخرب به فاعل ناجی تغییر دهیم و این یعنی هنوز نفهمیده ایم طبیعت مادر ما است.

رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران خاطر نشان کرد: محیط زیست فاعل ماست و او باید ما را نجات دهد، زیرا اوست که در حال راندن ما از خود است.