خانه » تازه ها » هر درخت چقدر می ارزد؟
هر درخت چقدر می ارزد؟

هر درخت چقدر می ارزد؟

چنین فکری از سوال یک دانش آموز از کارشناس ارتباطات پروژه احیای تالاب گورکانگ شروع شد. این کارشناس برای یک درخت ارزش یک دلار برای تولید هر روز اکسیژن آن در نظر گرفت. بنابر این یک درخت در هر سال به ارزش ۳۶۵ دلار اکسیژن تولید می کند که برای یک درخت ۱۰۰ساله حدود ۳۶۵۰۰ دلار معادل ۱۳۰ میلیون تومان است. پس از تماس های بیشمار با افرادی چون پروفسور آفلر از دانشگاه نیوکاسل و بخش ایالتی جنگل ایالت nsw و مطالعات کتابخانه ای نتایج جالبی به دست آمد. ارزش درختی چون سدر قرمز از نظر تولید اکسیژن در هر سال ۴۰۰ میلیون تومان خواهد بود.

هم اکنون قیمت تجاری جهانی اکسیژن به حجم ۹/۷ لیتر معادل (۹کیلوگرم) برابربا ۵۴ دلار است که در نتیجه هر ۵ مول از اکسیژن معادل یک دلار یا ۳۶۰۰ تومان قیمت خواهد داشت. هر متر مربع از برگ درختان در روز ۵ مول اکسیژن تولید میکند که در حدود نصف این مقدار را به مصرف خود می رساند. بنابر این تولید خالص یک درخت در هر متر مربع از برگ ه/۲ مول است! برابر مطالعه ای، سطح برگ درختان مناطق استوائی ۸ برابر حجم تاج آن درخت است . اندازه تاج یک درخت ۵ ساله سدر قرمز در حدود ۷متر است و در نتیجه هر درخت سدر قرمز ۲٫۵ *۸*۷ = ۱۴۰ مول معادل ۲۸ دلار در روز و ۱۰ هزار دلار برابر با ۳۶ میلیون تومان در سال تولید اکسیژن خواهد داشت .

یک درخت بیست ساله سدر قرمز دارای یک تاج ۸۰۰ متر مربعی است که هرروز ۱۶۰۰ مول اکسیژن خالص تولید میکند که حدود ۴۲۰ میلیون تومان در هر سال ارزش اکسیژن تولیدی آن است. با این حال یک درخت ۵۰ ساله ارزشی معادل ۲۱ میلیارد تومان خواهد داشت . ارزیابی فوق با در نظر گرفتن ۱۰ ساعت آفتابی برای یک روز و میزان مناسبی از آب و نور و حرارت و مواد غذایی محاسبه شده است و در شرایط متفاوت اقلیمی تغییر پذیر است . این محاسبه نشان میدهد که اگر قرار بود ما برای اکسیژن پولی پرداخت کنیم در چه دردسر بزرگ اقتصادی می افتادیم . این تنها بخش کوچکی از تولیدات درختان و اکوسیستم ها ی جنگلی است ، اما درختان ارزشهای اقتصادی دیگر نیز دارند.

آن ها برای ما آب تولید می کنند و سطح شوری آب را پایین نگه می دارند که توانایی خاک رابرای رویش گیاهان دیگر بهبود می بخشند . آن ها به عنوان ذخیره گاه کربن عمل می کنند و حجم قابل ملاحظه ای از دی اکسید کربن توسط درختان مصرف میشود وسطح گازهای گلخانه ای در اتمسفر کاهش میابد . آن ها لوازم و مواد مورد نیاز ساختمانها وسایر تجهیزات را برای ما فراهم می آورند.

 در حال حاضر، بهترین زمان برای درختکاری است. در کاشتن درخت و نگهداری از درختان موجود کوشا باشیم و از ارزشهای اقتصادی و زیست محیطی درختان غافل نگردیم.

محمدرضا حصاری

کلید واژه ها: محیط زیست، درخت، احیای تالاب گورکانگ، ارزش درخت، قیمت تجاری جهانی اکسیژن، دی اکسید کربن، زیست بوم، ارزش درخت، کاشت درخت، منبع آب