خانه » تازه ها » نظارت وزارت بهداشت بر واحدهای تولیدکننده پسماند بیمارستانی

نظارت وزارت بهداشت بر واحدهای تولیدکننده پسماند بیمارستانی

رئیس اداره محیط زیست شهر تهران با اشاره به اینکه مدیریت پسماندهای بیمارستانی بر عهده واحدهای تولید کننده آن است گفت: از همکاران خود در وزارت بهداشت می‌خواهیم که عملکرد واحدهای درمانی را بررسی کرده و در صورت عدم مدیریت مناسب پسماند مدافع این واحدها نباشند.

%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%be%d8%b3%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af-%d9%85%d8%ad%db%8c%d8%b7-%d8%b2%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%b4%d9%87%d8%b1

محمدحسین بازگیر در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: بر اساس قانون مدیریت پسماند، پسماندها به پنج گروه تقسیم می‌شوند. یک گروه پسماند عادی داریم که شامل زباله‌های خانگی و نخاله‌های ساختمانی است و مسئولیت مدیریت این گروه پسماندها از مرحله قبل تولید تا دفع نهایی بر عهده شهرداری است.

وی ادامه داد: مسئولیت مدیریت پسماند عادی در خارج از شهرها، بخشداری‌ها و روستاها بر عهده بهیاری‌هاست. ضمن اینکه بر اساس قانون مدیریت پسماند ناظر عالی برای نظارت بر عملکرد این گونه پسماندها سازمان حفاظت از محیط زیست است.

رئیس اداره محیط زیست شهر تهران با اشاره به اینکه پسماندهای صنعتی، پسماند کشاورزی، پسماند ویژه و پسماند پزشکی چهار گروه دیگر از پسماندها هستند گفت: درباره مدیریت پسماندهای پزشکی تمام مسئولیت آن به عهده واحد تولید کننده یعنی مراکز درمانی است که تولید پسماند می‌کنند.

بازگیر بیان کرد: درخواست من از همکاران در وزارت بهداشت این است که عملکرد واحدهای درمانی را بررسی کرده و در صورت عدم مدیریت پسماند، از آن واحد دفاع نکنند همچنین همکاران ما در دانشگاه‌های علوم پزشکی باید از جایگاه نظارت و به عنوان ناظر اولیه مدیریت پسماند را اعمال کرده و از واحدهای تولید کننده پسماند بیمارستانی مطالبه کنند.

وی در خاتمه افزود: وزارت بهداشت نباید سوء مدیریت یک واحد درمانی را در خصوص پسماند پزشکی به دلیل اینکه تحت پوشش این وزارتخانه است نادیده بگیرد.