خانه » تازه ها » مقابله با مگس‌های سفید تشدید شد

مقابله با مگس‌های سفید تشدید شد

رییس اداره محیط زیست شهر تهران با توجه به افزایش تعداد مگس های سفید در پایتخت و ایجاد مزاحمت برای شهروندان، از تشدید برخورد شهرداری تهران برای مبارزه با مگس‌های سفید خبر داد.

محمد حسین بازگیر در گفت‌وگو با ایسنا گفت: شهرداری تهران اقدامات خود را در خصوص مبارزه با مگس‌های سفید تشدید کرده است و درختانی که بیشتر و زیادتر دارای این مگس‌های سفید هستند را شستشو می‌کند.

وی همچنین گفت: مبارزات فیزیکی با مگس‌های سفید در حال انجام است.

وی در ادامه با بیان اینکه مطالعات در مورد سفید بالک‌ها با سرعت زیاد در حال انجام است ابراز امیدواری کرد که زودتر نتیجه پژوهش‌ها و تحقیقات موسسه حشره شناسی وزارت جهاد کشاورزی مشخص شود.

ﺑﺎﺯﮔﯿﺮ ﮔﻔﺖ: ﺩﺭ ﺣﺎﻝحاضر ﺟﻤﻌﯿﺖ این ﻋﺴﻠﮏﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻭﻟﯽ ﻫﻨﻮﺯ ﺣﺬﻑ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﺭﯾﯿﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺖ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺑﯿﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺒﺎﺭزه ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺣﺸﺮﺍﺕ ﻣﺰﺍﺣﻢ ﺭﺍ ﺁﻏﺎﺯ شده، اظهار کرد: ﺍﻣﮑﺎﻥ ﻣﺒﺎﺭزه ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺣﺸﺮﺍﺕ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻬﺮوندﺍﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ.