خانه » تازه ها » مرگ دست جمعی صدها درخت در روز درختکاری