خانه » زمینه » آب، هوا، خاک » مدار بسته آب، راه حلی برای بحران آب در صنایع و محیط زیست

مدار بسته آب، راه حلی برای بحران آب در صنایع و محیط زیست

رئیس کرسی یونسکو در بازیافت آب دانشگاه تهران گفت: کرسی یونسکو در بازیافت آب برای حل معضل تامین آب مورد نیاز بخش صنعت، مبدع نظریه ای است که در قالب بسته ای به نام مدار بسته آب معرفی می شود.

محمدحسین صراف زاده روز چهارشنبه در حاشیه نشست بین المللی آب، توسعه پایدار و زندگی سالم که در پردیس دانشگاه تهران در حال برگزاری است، در گفت و گو با خبرنگار علمی ایرنا گفت: از میان سه بخش عمده مصرف کننده آب بخش کشاورزی، شهری و صنعتی، متوسط سهم صنعت از مصرف آْب در کشورهای جهان اسلام کمترین است.
وی خاطرنشان کرد: در عین حال فراهم کردن آب برای صنایع دشوارتر از سایر بخش ها است. بنابراین منابع جدیدی باید برای تهیه آب مورد نیاز صنایع یافت شود که این امر، مسئولین را به سوی منابع آب نامتعارف سوق می دهد.
دبیر نشست بین المللی آب، توسعه پایدار و زندگی سالم افزود: کرسی یونسکو در بازیافت آب برای حل معضل تامین آب مورد نیاز بخش صنعت، مبدع نظریه ای است که در قالب بسته ای به نام مدار بسته معرفی می شود. با اجرای پیشنهادهای ذکر شده در این بسته، نه تنها مصرف آب صنایع کاهش می یابد بلکه حجم فاضلاب تولیدی و آثار مخرب زیست محیطی ناشی از آن نیز کاهش می یابد.
وی در توضیح استفاده از سیستم مدار بسته آب گفت: با استفاده از این سیستم صنایع به جای این که مولد پساب و آلوده کننده محیط زیست باشند، روی تصفیه پساب با رویکردهای مختلف کار می کنند و آن را دوباره در یک مدار بسته در داخل کارخانه مورد استفاده قرار می دهند.
رئیس کرسی یونسکو در بازیافت آب تاکید کرد: اگر بتوان این نظام را پیاده سازی کرد، اهداف تعیین شده مبنی بر تامین پایدار منابع آب برای صنعت و رفع آلودگی های زیست محیطی ناشی از پساب صنایع محقق می شود.
نشست بین المللی آب، توسعه پایدار و زندگی سالم روز چهارشنبه در پردیس علوم دانشگاه تهران شروع به کار کرد و بعد از ظهر پنجشنبه به کار خود پایان می دهد.

کلید واژه ها: بحران آب، محیط زیست، محمدحسن صراف زاده، نشست بین المللی آب، معضل تامین آب، آثار زیست محیطی، تصفیه پساب، فاضلاب، زیست بوم

جوابی بنویسید