خانه » زمینه » آلودگی شنیداری » مجلس مجازات ایجاد آلودگی شنیداری را تعیین کرد

مجلس مجازات ایجاد آلودگی شنیداری را تعیین کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی مجازات ایجاد آلودگی صوتی توسط منابع ثابت و متحرک را تعیین کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز صبح، با تصویب ماده ۲۹ لایحه هوای پاک مجازات ایجاد آلودگی صوتی را تعیین کردند.

براساس این ماده «ایجاد هرگونه آلودگی صوتی توسط منابع ثابت و متحرک ممنوع است. در مورد منابع ثابت، مرتکب به پرداخت جریمه نقدی از ۱۰ میلیون تا ۲۰ میلیون ریال محکوم می شود.

تبصره ۱- نیروی انتظامی مکلف است راننده وسایل نقلیه موتوری را برای بار اول ملزم به جریمه نقدی معادل یک میلیون ریال، در صورت تکرار برای بار دوم به دو برابر جریمه مذکور و در صورت تکرار بیش از دو بار به جریمه نقدی معادل سه میلیون ریال محکوم کند.

تبصره ۲- آئین نامه اجرایی این ماده توسط سازمان حفاظت محیط زیست و با همکاری دستگاه های مربوطه، حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.»