خانه » تازه ها » بیش از ۳۰۰ اصله نهال و درخت در منطقه گردشگری دهاقان بریده شدند

بیش از ۳۰۰ اصله نهال و درخت در منطقه گردشگری دهاقان بریده شدند

محیط زیست، قطع درختان، زیست بوم، سایت شهروانبه گزارش خبرنگار ایمنا از شهرستان دهاقان، با اینکه قطع درختان در این منطقه در فاصله ۲۰ روز اتفاق افتاده اما هنوز متخلفان شناسایی نشده اند و علت حادثه در حال بررسی می باشد.
در این حادثه، بیش از ۳۰۰ اصله نهال و درخت که عمر بیشتر از ۱۰ ساله داشتند و از جمله درختان ثمرده بودند قطع شده است.
محمدحسین شاملی، مدیرکل اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان در گفتگو با خبرنگار ایمنا، اظهار داشت: قطع درختان دره شاه دهاقان در شب اتفاق افتاده و هنوز متخلفان شناسایی نشده اند.
وی با بیان اینکه این موضوع با همکاری اداره آگاهی، فرمانداری و دادگستری درحال بررسی است، خاطرنشان کرد: هنوز علت و متخلفان مشخص نشده اند.
هر چند به روز طبیعت نزدیک می شویم و بیشتر گردشگران در روز سیزدهم فروردین برای تفریح به این منطقه می آیند، اما این بار با قطع درختان منظره ای نازیبا بوجود آمده و این مسئله موجب ناراحتی مردم شهرستان دهاقان نیز شده است.
کلید واژه ها: قطع درختان، محمدحسین شاملی، اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان، قطع درختان دره شاه، روز طبیعت، روز سیزدهم فروردین، شهرستان دهاقان