خانه » زمینه » انرژی های پاک » سرمایه گذاری جهانی برای انرژی های تجدیدپذیر در سال ۲۰۱۵ رکورد زد

سرمایه گذاری جهانی برای انرژی های تجدیدپذیر در سال ۲۰۱۵ رکورد زد

انرژی های تجدید پذیر، محیط زیست، زیست بوم، سایت شهروان، شهروان، shahrvanسازمان ملل اعلام کرد: سرمایه گذاری جهانی در انرژی های تجدیدپذیر در سال ۲۰۱۵ به تقریبا ۲۸۶ میلیارد دلار رسید که یک رکورد تازه پس از سرمایه گذاری ۲۷۸٫۵ میلیارد دلاری سال ۲۰۱۱ به حساب می آید.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا سازمان ملل در گزارشی با عنوان ‘دهمین روندهای جهانی سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر’ همچنین اعلام کرد که سرمایه گذاری این حوزه در کشورهای درحال توسعه از کشورهای توسعه یافته طی سال گذشته میلادی پیشی گرفته است.
رکورد دیگری نیز در سال ۲۰۱۵ ثبت شد که نشان می دهد برای اولین بار در این سال میزان ظرفیت برق تولیدی از انرژی های نوین، از ظرفیت تولید آن از طریق سوخت های فسیلی بالاتر رفته است.
البته در مجموع بخش اعظم انرژی هنوز از طریق سوزاندن سوخت فسیلی حاصل می شود و این گزارش هشدار می دهد که برای جلوگیری از تغییرات خطرناک آب و هوایی به تلاش بیشتری نیاز است.
این ارزیابی که با همکاری برنامه محیط زیست سازمان ملل و نهادهای خصوصی تهیه شده نشان داد که جهان در حال توسعه در مجموع ۱۵۶ میلیارد دلار در صنایع انرژی نوین سرمایه گذاری کرده است (افزایش ۱۹ درصدی نسبت به ۲۰۱۴) درحالی که میزان سرمایه گذاری کشورهای پیشرفته ۱۳۰ میلیارد دلار (کاهش ۸ درصدی نسبت به ۲۰۱۴) بوده است.
بر اساس این گزارش، نقش کشور چین در این افزایش بسیار تاثیرگذار بوده به گونه ای که این کشور، میزان سرمایه گذاری را ۱۷ درصد افزایش داده است تا به ۱۰۲٫۹ میلیارد دلار یا ۳۶ درصد کل جهانی برسد.
با این حال دیگر کشورهای درحال توسعه نیز نقش مهمی در این زمینه داشته اند چراکه از ۱۰ کشور اول در زمینه سرمایه گذاری در انرژی نوین، ۶ کشور درحال توسعه بودند.
‘بان کی مون’ دبیرکل سازمان ملل در مقدمه این گزارش نوشت که یافته های مطالعه باعث اعتماد بیشتری نسبت به در دسترس بودن جهانی می شود که تولید گازهای کربنی در آن بسیار کمتر است.
به نوشته وی، ما وارد عصر تازه رشد انرژی های پاکیزه شده ایم که می تواند فرصت های تازه و رفاه بیشتر برای همه ساکنان سیاره را فراهم کند.
بان کی مون در عین حال اخطار داد که برای پرهیز از تغییرات خطرناک جوی لازم است به سرعت از سوخت های فسیلی دور شویم.

کلیدواژه ها: سوخت فسیلی، بان کی مون، تولید گازهای کربنی، انرژی های تجدیدپذیر، تغییرات خطرناک آب و هوایی، انرژی های پاکیزه