خانه » تازه ها » روز درختکاری
روز درختکاری

روز درختکاری

بابا توی حیاطه
رفته نهال خریده
باید نهال بکاریم
دو هفته دیگه عیده
***
مامان می‌گه پاشیم ما
بریم با هم تو حیاط
قدم بزن رو برفا
آروم و با احتیاط
***
باباجونم تو حیاط
خاکو داره می‌کَنه
بیل می‌زنه با زحمت
کار می‌کنه یک‌تنه
***
سه تا نهالو بابا
تو باغچه‌مون می‌کاره
روز درختــــکاریه
نزدیـــکای بــــهاره

رونوشت برداشته از: اطلاعات بین المللی

جوابی بنویسید