خانه » زمینه » آب، هوا، خاک » دماوند، سبلان و علم کوه در حال نابودی است

دماوند، سبلان و علم کوه در حال نابودی است

مدیرعامل انجمن حفظ محیط کوهستان در روز جهانی کوهستان گفت: دماوند، سبلان و علم کوه بر اثر عریض شدن مسیر عبور و مرور کوهنوردان و جا گذاشتن مواد غیرقابل تجزیه، به شدت در حال تخریب است.

%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%88%d9%86%d8%af-%d9%85%d8%ad%db%8c%d8%b7-%d8%b2%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله اشتری، مدیر عامل انجمن حفظ محیط کوهستان در برنامه سیاره آبی رادیو ایران گفت: در این ۱۳ سال که روز جهانی کوهستان نام گذاری شده است شاهد مدیریت خاص کوهستان نبودیم و همچنین اقدام درخور توجه از سوی سازمان ها در این خصوص صورت نگرفته است.

اشتری در ادامه گفت: حدود ۲۴ درصد سطح کره خاکی را کوه ها و مناطق مرتفع در بر گرفته است. در  ایران نیز ۵۵ درصد نقاط کشور تحت تاثیر مناطق کوهستانی قرار دارد.

وی افزود: مهم ترین ارزش زیست محیطی کوهستان آب شیرین است که در بیشتر نقاط کشور از آب های کوهستانی  که به صورت طبیعی خود پالایی در آن صورت می گیرد؛ استفاده می شود.

مدیر عامل انجمن حفظ محیط کوهستان درمورد چالش های کوهستان گفت: چرای بیش از حد دام ها و جاده کشی بی رویه باعث تخریب خاک شده است. دماوند، سبلان و علم کوه بر اثر عریض شدن مسیر عبور و مرور کوهنوردان و جا گذاشتن مواد غیرقابل تجزیه، به شدت در حال تخریب است.