خانه » تازه ها » جنگل های شمالی هر روز با خطرات انبوه مواجه می شود

جنگل های شمالی هر روز با خطرات انبوه مواجه می شود

عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری گفت: هنوز مصوبات مجلس در برنامه سوم، چهارم و پنجم توسعه که دولت را موظف به تهیه جنگلداری برای خروج دام و کاهش فشار بر جنگل و حذف عوامل تخریب جنگل بوده است، محقق نشد.

به گزارش ایسنا، حسین رسالتی در همایش ملی مدیریت جنگل های شمال ایران در محل دانشکده منابع طبیعی و کشاورزی ساری تصریح کرد: از آنجایی که امکان در اختیار گرفتن و جذب نیروی انسانی برای حفاظت و صیانت و تامین منابع مالی اجرای مصوبات برای دولت ها وجود نداشته است، جنگل های شمالی هر روز با خطرات متعددی مواجه می شود.

وی با اشاره به اینکه خروج سه میلیون و ۷۰۰هزار واحد دامی و ۱۰هزار خانوار از جنگل های شمال را در مدت ۶ سال و جایگزینی سوخت به جای مصرف هیزم جنگلی در مدت چهار سال از تعهدات دولت ها در دهه ۸۰ بوده است، افزود: جنگل شمال از نسلی به نسلی دیگر به صورت پایدار و زنده منتقل شده است و امروز ما نیز باید این منابع طبیعی را به نسل آینده تحویل بدهیم.

رسالتی با اشاره به دو نگاه استراحت و تنفس جنگل برای ۱۰ سال و بهره برداری بر اساس دانش فنی در مدیریت جنگل های شمال گفت: تبعات ابلاغیه جدید وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر اینکه بهره برداری تجاری و صنعتی از طرح های جنگل های دارای طرح و یا غیر طرح، متوقف شود، باید کارشناسی شود.