خانه » تازه ها » جنگل به ره نامه راه یکتا نیاز دارد

جنگل به ره نامه راه یکتا نیاز دارد

رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری گفت: جنگل به نقشه راه واحد نیاز دارد که هنوز به این نقشه واحد نرسیده ایم.

%d8%ac%d9%86%da%af%d9%84-%d9%85%d8%ad%db%8c%d8%b7-%d8%b2%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86

به گزارش ایسنا، محمد علی بهمنیار در همایش ملی مدیریت جنگل های شمال در دانشگاه علوم کشاورزی ساری اظهار کرد: هنوز نتوانسته‌ایم از جنگل های شمال با توجه به پیشرفت های علمی به درستی بهره برداری کنیم.

وی از وجود ۴۴۰طرح حفاظتی و تولیدی فعال جنگلداری در شمال ایران خبر داد و تصریح کرد: از این ۴۴۰ طرح، ۶۶ طرح حفاظتی و ۳۷۴طرح تولیدی است.

رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری گفت: توسعه و پیشرفت علم برای استفاده از منابع طبیعی با حفظ و پایداری آن است و بکارگیری دانش بدون احساسات باید در منابع طبیعی جدی تر گرفته شود.

به گزارش ایسنا، جامعه جنگلبانی ایران با همکاری استانداری مازندران و تشکل های منابع طبیعی مازندران دومین همایش ملی مدیریت جنگل های شمال را در ۲۴ آذرماه ۹۵ در دانشکده منابع طبیعی ساری با هدف نگاه به وضعیت حال و حاضر جنگل ها، بررسی در شیوه جنگلداری پایدار و مقایسه جنگلداری در جنگل های شمال، بحث طرح تنفس در جنگل های شمال و تغییر در شیوه جنگل شناسی در جنگل های شمال برگزار کرد.