خانه » زمینه » آب، هوا، خاک » توانایی ستردن ایران از کنوانسیون رامسر وجود ندارد

توانایی ستردن ایران از کنوانسیون رامسر وجود ندارد

مدیرملی طرح حفاظت از تالاب های ایران درباره امکان حذف نام کشورمان از فهرست کنوانسیون رامسر گفت: امکان حذف یک کشور از فهرست کنوانسیون بین المللی رامسر که در مورد حفاظت از تالاب ها است، وجود ندارد.

کنوانسیون رامسر محیط زیست شهروان

چندی است شایعه ای در فضای مجازی مبنی بر حذف ایران از کنوانسیون رامسر به علت نقص مفاد این معاهده جهانی دیده می شود که ابوالفضل آبشت روز یکشنبه در این باره به خبرنگار علمی ایرنا گفت: کنوانسیون رامسر یکی از قدیمی ترین معاهدات بین المللی محیط زیستی است که در سال ۱۳۴۹ با حضور ۱۸ کشور در شهر رامسر ایران به امضا رسید و اکنون ۱۶۹ عضو دارد.
وی با بیان اینکه خاستگاه اصلی کنوانسیون رامسر، ایران است، افزود: این کنوانسیون تلاش می کند تا اعضای خود را افزایش دهد چون هرچه اعضا بیشتر باشد کشورها نسبت به حفاظت از عرصه های تالابی خود متعهد تر می شوند.
وی با تاکید بر اینکه امکان خارج کردن کشوری از فهرست این کنوانسیون وجود ندارد،گفت: ممکن است زمانی تالابی در کشوری به دلیل تغییر شرایط از لحاظ تنوع زیستی و وضعیت فیزیکی از فهرست کنوانسیون خارج شود که در این صورت در فهرست سرخ آن ( مونترو) قرار می گیرد.
آبشت ادامه داد: این روند هم موجب ترغیب کشورها می شود تا برای خروج تالاب خود از فهرست سرخ و احیای آن تلاش بیشتری کنند.
وی گفت: کنوانسیون رامسر با سه هدف راهبردی شناسایی وثبت تالاب ها، بهره برداری خردمندانه و تقویت همکاری فرامرزی یا بین کشوری برای تالاب هایی که بین دو کشور واقع شده اند شکل گرفت.
مدیر ملی طرح حفاظت از تالاب های ایران افزود: در ایران تالاب های هامون در سیستان و بلوچستان و هورالعظیم در خوزستان جزو تالاب های فرامرزی است از این رو می توان با استفاده از این کنوانسیون به حفاظت از این تالاب ها کمک کرد، بنابراین اینکه کنوانسیون عضوی را حذف کند با اهداف آن همخوانی ندارد.
به گفته وی ایران ۳۵ تالاب که برخی در قالب یک مجموعه هستند را در کنوانسیون رامسر به ثبت رسانده و از این تعداد ۶ تالاب از جمله انزلی، هامون، نیریز و کمجان، شورگل، یادگارلو و درگه سنگی در فهرست سرخ کنوانسیون ( مونترو) قرار دارد.