خانه » زمینه » آب، هوا، خاک » تغییر پارامترهای اقلیمی، زاگرس را به سمت خشک شدن سوق داده است

تغییر پارامترهای اقلیمی، زاگرس را به سمت خشک شدن سوق داده است

تغییر پارامترهای اقلیمی، زاگرس، سایت شهروان، شهروان، محیط زیست، زیست بومعضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان گفت: تغییر پارامترهای اقلیمی، زاگرس را به سمت خشک شدن سوق داده است.

مجید توکلی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه لرستان، بیان کرد: تغییر اقلیم عبارت است از تغییرات رفتار اقلیم یک منطقه در مقایسه با رفتاری که در طول یک منطقه در مقایسه با رفتاری که در طول یک‌دوره زمانی بلندمدت منطقه از اطلاعات ثبت و مشاهده شده مورد انتظار است.

وی اضافه کرد: نتایج مطالعات محققان زیادی نشان می‌دهد در مجموع دماهای بیشینه، کمینه و متوسط دمای سالیانه در غرب کشور افزایش و میزان بارندگی کاهش یافته است.

توکلی ادامه داد: بر طبق نتایج مطالعات به عمل آمده، نکته قابل تأمل افزایش نسبی سرعت باد است که معمولاً کمتر به این عامل توجه می‌شود، اما نقش مهمی در افزایش تبخیر و تعرق دارد.

این عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان تصریح کرد: به‌طور کلی تغییر پارامترهای اقلیمی در یک دهه اخیر، زاگرس را به سمت خشک شدن سوق داده است. احتمال می‌رود یکی از مهم‌ترین دلایل خشکیدگی بوم سازگان جنگلی زاگرس، مقاوم نبودن به تغییر پارامترهای اقلیمی در طی زمانی کوتاه باشد.

وی اظهار کرد: نتایج تحقیقات به عمل آمده، نقش تغییرات اقلیمی در بروز اپیدمی آفات و امراض گیاهی و ایجاد تغییرات ژنتیکی در آنها را اثبات می‌کند. در مناطقی که شدت فعالیت‌های انسانی بیشتر باشد اثر وقایع معنی‌دارتر است.

توکلی خاطرنشان کرد: نکته قابل توجه این است که حساسیت مناطق مختلف در برابر تغییر پارامترهای اقلیمی به یک اندازه نیست و مناطق کوهستانی و مرتفع نسبت به مناطق دیگر حساس‌ترند.

این عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان یادآور شد: رویداد مرگ و میر درختان در جنگل‌های جهان با تغییر آب و هوا در ارتباط است. این تغییرات، پاتوژن‌ و میزبان را تحت تاثیر قرار می‌دهد، بنابراین این احتمال وجود دارد که تغییرات آب و هوایی، اثرات قوی در پراکنش و رفتار گونه‌های گیاهی و عوامل بیماری‌زا داشته باشند.

وی بیان کرد: بیماری زغالی، چالش اساسی گونه‌های در مناطق مدیترانه‌ای محسوب می شود که به دنبال تغییر پارامترهای اقلیمی در این مناطق رخ داده است.

کلید واژه ها: مجید توکلی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان، پارامترهای اقلیمی، زاگرس، خشکسالی، درخت، جنگل، تغییر آب و هوا، پاتوژن، تغییرات آب و هوایی، بیماری زغالی، مناطق مدیترانه ای، بارندگی

جوابی بنویسید