خانه » تازه ها » تخریب محیط زیست زیر سایه غفلت مسئولین

تخریب محیط زیست زیر سایه غفلت مسئولین

پس از دیدن این تصاویر از خود باید پرسید در شهر کوچکی ماننده رودسر که اگر جوانی اقدام به فروش کالا بدون مجوز کند از زمین ، آسمان بر آن بلا فرود می آید چطور جنایتی به این وسعت از دید مسئولین پنهان مانده است. …

به گزارش خبرنگار رصدرودسر تصاویر زیر از طریق شهروند خبرنگار به دست ما رسیده که نشان می دهد حرف های مسئولین تا عمل فاصله زیادی دارد و اگر خود مردم در جهت حفظ محیط زیست تلاش نکنند  در آینده نزدیک دیگر از طبیعت گیلان چیزی نخواهد ماند.

پس از دیدن این تصاویر از خود باید پرسید در شهر کوچکی ماننده رودسر که اگر جوانی اقدام به فروش کالا بدون مجوز کند از زمین ، آسمان بر آن بلا فرود می آید چطور جنایتی به این وسعت از دید مسئولین پنهان مانده است.

تخریب جنگل و قطع درختان در شهرک شهید انصاری به عنوان اولین مکان تخریب محسوب نمی شود و اگر مسئولین به صورت جدی با این موضوع برخورد نکنند شاهد تخریب بزرگ تر خواهیم بود.

رودسر رودسر2 رودسر3 رودسر4 رودسر5 رودسر6 رودسر7 رودسر9 رودسر10 رودسر12

کلید واژه ها: قطع درختان، رودسر، محیط زیست، زیست بوم، طبیعت گیلان

جوابی بنویسید