خانه » زمینه » انرژی های پاک » بهره‌ برداری از ۲ ساختمان دوستدار محیط‌ زیست در پایتخت

بهره‌ برداری از ۲ ساختمان دوستدار محیط‌ زیست در پایتخت

۲ خانه دوستدار محیط‌ زیست روز گذشته در پایتخت به بهره‌برداری رسید‌.

رئيس ستاد محيط‌ زيست و توسعه پايدار شهرداري تهران در افتتاح ساختمان دوستدار محيط‌ زيست در منطقه ۴ با بيان اينكه ساختمان‌هاي دوستدار محيط‌ زيست به‌عنوان يكي از مشخصه‌هاي توسعه پايدار كلانشهرهاي پيشرو هستند، اظهاركرد: رويكرد كلي مدل رتبه بندي ساختمان‌هاي دوستدار محيط‌ زيست‌ جلب مشاركت مردمي در همراهي با اقدامات حاكميتي اين حوزه در قالب يك فرايند داوطلبانه است.

محمد‌مهدي گلمكاني گفت: در اين راستا از ساختمان‌هاي متعددي كه اقدامات قابل توجه محيط‌ زيستي را به‌صورت داوطلبانه در طراحي و ساخت اجرا كرده‌اند در صحن شورا تقدير مي‌شود. وي افزود: اين ساختمان‌ها به لحاظ پسماند، بهينه‌سازي‌ مصرف انرژي و بهينه‌ سازي‌ مصرف آب مورد ارزيابي قرار گرفته‌اند. به گفته وي، ساختمان‌هاي دوستدار محيط‌ زيست مناطق ۴ و ۲۲‌با كمك متخصصين بومي‌سازي‌ شده‌اند.

کلید واژه ها: محیط زیست، زیست بوم، شهرداري تهران، منطقه ۴، بهینه سازی مصرف انرژی، مصرف آب، دوستدار محیط زیست، محمد‌مهدي گلمكاني