خانه » تازه ها » ایران برنامه حفاظت زاگرس را از سازمان ملل تحویل گرفت

ایران برنامه حفاظت زاگرس را از سازمان ملل تحویل گرفت

ایران برنامه حفاظت زاگرس مرکزی را از برنامه عمران سازمان ملل متحد (UNDP) تحویل گرفت.

به گزارش خبرنگار علمی ایرنا، برنامه حفاظت از زاگرس مرکزی حدود ۱۰ سال است که با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و برنامه عمران سازمان ملل متحد در ایران اجرا می شود و تا پایان ۲۰۱۶ به اتمام خواهد رسید، امروز مراسم امضای تفاهمنامه تحویل این پروژه از سازمان ملل به دولت ایران در سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد.
گری لوئیس نماینده سازمان ملل در ایران در این مراسم گفت: از دید سازمان ملل این سابقه ۱۰ ساله در اجرای این پروژه موفقیت های بالایی داشته است.
وی گفت: نقش سازمان ملل برای اعضا و کشورهای عضو این است که راه حل هایی برای چالش های توسعه ای آنها پیدا کند.
لوئیس ادامه داد: سازمان ملل در حالی از این برنامه جدا می شود که نشانه های موفقیت از جانب دولت ایران در آن مشاهده می شود و از این رو دیگر نیازی به حضور سازمان ملل در این پروژه نیست.
وی تاکید کرد: امروزه با چالش های جدی محیط زیستی در دنیا روبرو هستیم از این رو حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست از اهمیت زیادی برخوردار است.
وی با بیان اینکه آب مرکز هر فعالیتی است، گفت: منطقه زاگرس ۵۰ درصد آب کشور را تولید می کند و برج آب ایران نامیده می شود از این رو حفاظت از آن اهمیت زیادی دارد.
وی ادامه داد: تجربه همکاری سازمان ملل در کنار ایران در این برنامه به اجرای پروژه های پایلوتی و تدوین برنامه ها و دستورالعمل هایی منتهی شد که به حفاظت از این عرصه ها منتج می شود. بنابر این از دید سازمان ملل این فرایند در اینجا به پایان می رسد و به چهار استاندار و سه بدنه دولتی تحویل می شود که بعد از این مسوولیت آن را بر عهده خواهند داشت.
نماینده سازمان ملل در ایران گفت: استانداری های چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، اصفهان و فارس این پروژه را تحویل گرفته اند و ما مشتاق هستیم نتایج این فرایند بومی شده را در برنامه های این استان ها ببینیم. البته هر جا لازم باشد آماده همکاری هستیم.
وی خطاب به ابتکار گفت: به رغم اینکه پروژه حفاظت از زاگرس مرکزی تا پایان سال ۲۰۱۶ به اتمام می رسد و تحویل دولت ایران می شود اما ما همیشه در کنار شما خواهیم بود.

کلید واژه ها: حفاظت زاگرس مرکزی، سازمان ملل متحد، محیط زسیت، زیست بوم، چالش محیط زیستی، برنامه عمران سازمان ملل متحد در ایران، گری لوئیس

جوابی بنویسید