خانه » تازه ها » افزایش نیتروژن در اتمسفر تنوع گیاهی را از بین می برد

افزایش نیتروژن در اتمسفر تنوع گیاهی را از بین می برد

تنوع گیاهی، اتمسفر، محیط زیست، زیست بومنتایج یک مطالعه نشان می دهد که افزایش نیتروژن در اتسمفر به از دست رفتن تنوع گیاهی منجر می شود.

به گزارش روز سه شنبه گروه علمی ایرنا از خبرگزاری یونایتدپرس، مطالعات زیادی ارتباط میان حیات گیاهی و دی اکسید کربن و برخی نیز این ارتباط را با متان بررسی کرده اند اما تحقیقات چندانی در زمینه ارتباط میان نیتروژن و پوشش گیاهی صورت نگرفته است.
مطالعه جدید محققان دانشگاه کلرادو نشان می دهد که افزایش سطح نیتروژن در اتمسفر در حال از بین بردن تنوع گیاهی است.
نیتروژن یک کود طبیعی محسوب می شود و وجود آن در خاک عامل اساسی برای رشد گیاهان است، اما مطالعات نشان داده اند که مقدار بسیار زیاد آن می تواند اثرات منفی بر جوامع گیاهی داشته باشد و به ویژه موجب از بین رفتن تنوع زیستی شود.
محققان دانشگاه کلرادو با اندازه گیری سطوح نیتروژن در ۱۵ هزار سایت جنگلی، بیشه زار، بوته زار و علفزار، مشخص کردند که حدود یک چهارم تمامی اکوسیستم ها گرفتار مقادیر ناسالمی از نیتروژن هستند.
براساس این گزارش، انتشار نیتروژن در ۱۰۰ سال گذشته در نتیجه رشد صنعتی و کشاورزی، سه برابر شده است.
تحقیق اخیر که در مجله PNAS منتشر شد، نشان می دهد که در برابر اثرات مقادیر فزاینده نیتروژن، علفزارها آسیب پذیرترین و گیاهان پوششی در جنگل ها انعطاف پذیرترین گونه ها هستند.
محققان همچنین می گویند که برای اندازه گیری و بررسی اثرات افزایش سطوح نیتروژن بر افزایش و یا کاهش چرخه غذایی در طول یک اکوسیستم پویا، باید تحقیقات بیشتری صورت بگیرد.
به گفته ‘ساموئل سیمکین’ محقق موسسه تحقیقات قطب شمال و آلپ کلرادو، گونه های بی شمار گیاهی که در یک اکوسیستم زندگی می کنند، اندکی شبیه میخ پرچ در یک هواپیما هستند. به طوری که از دست دادن اندکی از آنها مشکلی ایجاد نمی کند، اما از بین رفتن تعداد زیادی از آنها می تواند خطرناک باشد.
ویلیام بومن استاد اکولوژی در دانشگاه کلرادو نیز با بیان این که تنوع گونه های گیاهی مانند یک حفاظ اکولوژیکی در برابر حوادثی مانند خشکسالی عمل می کند، گفت: کاهش تنوع گیاهی که در برخی اکوسیستم ها در نتیجه نیتروژن اتمسفری مشاهده می کنیم، می تواند عواقب ناخواسته ای داشته باشد و جوامع را به شدت تحت تاثیر قرار دهد.

کلید واژه ها: اتمسفر، تنوع گیاهی، افزایش نیتروژن، حیات گیاهی، دی اکسید کربن، جنگل ها، اکوسیستم، کاهش چرخه غذایی، ساموئل سیمکین، خشکسالی، کاهش تنوع گیاهی، محیط زیست، زیست بوم