خانه » تازه ها » ابتکار: انعکاس فرابخشی بودن محیط زیست باید در حوزه اخبار نیز دیده شود

ابتکار: انعکاس فرابخشی بودن محیط زیست باید در حوزه اخبار نیز دیده شود

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ضمن یادآوری فرابخشی بودن محیط زیست، گفت: انعکاس فرابخشی بودن محیط زیست باید در حوزه اخبار نیز دیده شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، معصومه ابتکار در نشست یک روزه مدیران روابط عمومی ادارات کل حفاظت محیط زیست استان ها، گفت: جریان آزاد اطلاعات برای رئیس جمهور و کلیه اعضای دولت یک اصل مهم است.

وی ضمن تاکید بر ضرورت انعکاس درست اقدامات، پیشرفت ها و دستاوردها با هدف آگاهی رسانی و ایجاد فضای نشاط و امید در جامعه، تصریح کرد: هرگز قائل به دروغ و خبرسازی نبوده و نیستیم زیرا به چنین کاری اعتقادی نداریم ولی بازتاب واقع بینانه شرایط، تلاش ها و نتایج مثبت کسب شده باید صورت پذیرد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به سخنان روز چهارشنبه رئیس جمهوری در نشست سراسری استانداران مبنی بر اینکه اگر روزی حفظ محیط زیست مستحب بود، اکنون واجب و حتی در برخی موارد اوجب واجبات است، همچنین نامگذاری دولت محیط زیستی برای دولت یازدهم توسط رئیس جمهوری، خاطرنشان کرد: این موضوع مسئولیت مجموعه سازمان حفاظت محیط زیست به ویژه روابط عمومی های این حوزه را بسیار سنگین تر می کند زیرا با تغییر نگاهی جدی از سوی دولت به محیط زیست مواجه هستیم.

ضرورت انعکاس فرابخشی بودن محیط زیست در اخبار

معاون رئیس جمهور ضمن یادآوری فرابخشی بودن محیط زیست، اظهار کرد: انعکاس فرابخشی بودن محیط زیست باید در حوزه اخبار نیز دیده شود.

وی افزود: وقتی کارنامه محیط زیستی دستگاه های اجرایی منتشر می شود و محیط زیست خود را ناظر بر عملکرد محیط زیستی سایر دستگاه ها می داند، موظف است تا انعکاس اخبار و اقدامات محیط زیستی سایر دستگاه ها را نیز در دستور کار خود قرار دهد.

به گفته ابتکار، مهم ترین مفهوم توسعه پایدار، تسری و جریان محیط زیست در تمامی ارکان است و از این رو، پوشش اخبار محیط زیستی نیز ناظر بر همین نگاه توسعه پایدار است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، اخبار ملی حوزه محیط زیست را خط مشی این حوزه برشمرد و خاطرنشان کرد: ضروری است روابط عمومی های ادارات کل استانی با پوشش اخبار ملی حوزه این خط مشی را تقویت و دنبال کنند.

شبکه های اجتماعی فرصتی نوین برای تسهیل و تسریع اطلاع رسانی و آگاهی بخشی

معاون رئیس جمهور شبکه های اجتماعی را فرصت و ظرفیتی نو در حوزه اطلاع رسانی دانست و اظهار کرد: فن آوری ها و تکنولوژی های نوین ارتباطی و اطلاعاتی از جمله شبکه های اجتماعی، ابزاری برای تسهیل و تسریع اطلاع رسانی و آگاهی بخشی است.

این مسئول با بیان اینکه یکی از مهم ترین نقش های روابط عمومی ارتقاء آگاهی است، گفت: آخرین نظرسنجی ها حاکی از افزایش حساسیت عمومی به موضوع محیط زیست است اما این نخستین گام در این حوزه است و پس از آن باید با ارتقاء دانش و آگاهی نسبت به شرایط موجود، اقدامات صورت گرفته و وظایف تمامی اقشار برای حفظ و حراست از محیط زیست اقدام کرد.

به گفته وی، بر اساس پژوهشی که در سطح ملی صورت گرفته است، میزان رضایتمندی ، بالای ۶۰ درصد مردم در حوزه محیط زیست به رغم تمامی چالش های موجود، نشان دهنده آگاهی آن ها از اقدامات و تلاش های صورت گرفته است.

ابتکار ضمن تاکید بر ضرورت برخورداری روابط عمومی ها از دانش نوین، تصریح کرد: بخشی از این دانش می تواند از طریق برگزاری دوره های آموزشی مجازی ملی و بین المللی منتقل شود.

معاون رئیس جمهور اشاره ای هم به اهداف و اقدامات شورای اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست داشت و گفت: شورای اطلاع رسانی استان ها نیز با ساختاری مشابه ستاد می تواند برنامه ریزی و سیاست گذاری برای اقدامات مختلف حوزه اطلاع رسانی و خبر را در دستور کار خود قرار دهد.

استقبال از نقد منصفانه و کارشناسی

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر ضرورت پویایی و جریان سازی مثبت رسانه ای، خطاب به روابط عمومی های محیط زیست تصریح کرد: ضمن پذیرش و استقبال از نقدهای منصفانه و کارشناسی، باید آمادگی لازم برای مقابله با تخریب ها و هجمه های غیرکارشناسی و غیر واقعی را داشته باشیم.

به گفته وی، یکی از نکات مثبت دولت تدبیر و امید، نقدپذیری و عذرخواهی از مردم در موارد متعدد همچون موضوع فیش های حقوقی است.

این مسئول با یادآوری ضرورت آزادی بیان در رسانه ها، خاطرنشان کرد: در برخورد با رسانه ها نباید نگاه گزینشی، برخورد سیاسی و تنگ نظری یا حذف رقیب وجود داشته باشد.

ابتکار ضمن تاکید بر اینکه سازمان حفاظت محیط زیست دستگاهی علمی و تخصصی است، تصریح کرد: وظیفه داریم از تمام توان و ظرفیت خود برای انعکاس واقعیت ها و پاسخگویی دقیق و درست بهره بگیریم اما هرگز بی آبرویی و تخریب و دروغ پردازی نداشتیم و نخواهیم داشت.

وی ضمن بیان این مطلب که وظیفه سنگین نشر و تبیین حقایق، وظیفه ای انسانی و دینی است، گفت: اهمیت این موضوع به حدی است که رسالت انبیاء نیز تبیین حقایق و ایجاد حق انتخاب آگاهانه برای مردم بوده است.