خانه » دیداری و شنیداری » دیداری » برنامه تلویزیونی «اینجا تهران» با موضوع درختان خیابان ولیعصر (عج)

برنامه تلویزیونی «اینجا تهران» با موضوع درختان خیابان ولیعصر (عج)

برنامه تلویزیونی «اینجا تهران» در زمینه محیط زیست و موضوع درختان خیابان ولیعصر (عج) با حضور مهندس حقانی، دکتر مازوجی و حسن قدیانی که در تاریخ پنجم اسفند از شبکه تهران پخش شد.

کلید واژه ها: شهروان، اینجا تهران، برنامه تلویزیونی، شبکه تهران، درختان خیابان ولیعصر، مهندس حقانی، دکتر مازوجی، حسن قدیانی، شهروان، محیط زیست، زیست بوم