خانه » دیداری و شنیداری » تالار فرتورها » بکارگیری آفرینشگرانه از تنه خشک درخت در تبریز تندیس استاد شهریار