خانه » زمینه » آب، هوا، خاک » گوینده اخبار خوزستان به نشان اعتراض با ماسک در تلویزیون حاضر شد

گوینده اخبار خوزستان به نشان اعتراض با ماسک در تلویزیون حاضر شد

2017-02-19_171732

 

گوینده اخبار خوزستان به نشان اعتراض با ماسک در تلویزیون حاضر شد

 

http://instana.ir/Post/95120130962