خانه » دیداری و شنیداری » دیداری » ویدیو / آتش سوزی در منطقه حیران آستارا

ویدیو / آتش سوزی در منطقه حیران آستارا

بخشی از اراضی ملی در حاشیه گردنه حیران شب گذشته به دنبال بی احتیاطی رهگذران دچار حریق شده بود که خوشبختانه مهار شد

%d8%a2%d8%aa%d8%b4-%d8%b3%d9%88%d8%b2%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%87-%d8%ad%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d8%a7