خانه » دیداری و شنیداری » دیداری » واخواهی مارال فرجاد به نابودی کوههای دماوند

واخواهی مارال فرجاد به نابودی کوههای دماوند

مارال فرجاد در نوشتاری اینستاگرامی به نابودی کوههای دماوند واخواهی کرد. او نوشت:

پروژه انتقال گاز با لوله ۱۶اینچ از کوههای شمالی دماوند به لاریجان که بدون اخذ مجوز های زیست محیطی نابودی طبیعت بکر البرز را نشانه گرفته وگروههای مردمی در پویشی عمومی خواستار نجات طبیعت دماوند زیبا شده اند

2016-12-11_193805سرچشمه:

http://instana.ir/Post/95092086719