خانه » تازه ها » نقاشی های دیواری که از زباله ایجاد شده اند

نقاشی های دیواری که از زباله ایجاد شده اند

نقاشی های دیواری که به نوعی نقاشی خیابانی هستند در بسیاری از شهرهای دنیا طرفداران زیادی دارند. این طراحی ها جلوه ای ‏زیباتر و جذاب تر به شهر می دهند و حتی توریست ها را نیز به سمت خود می خوانند. یک هنرمند پرتغالی به نام آرتور بوردالو ‏از ایده جدیدی برای به تصویر کشیدن هنرش استفاده کرد. او در این کار پیامی برای تمام مردمی که از کنار آثار هنریش می ‏گذرند دارد. ‏ ‏ ‏ او آشغال های قابل بازیافت راجمع آوری کرد و برای ساخت آثار هنری دیواری به کار برد. بوردالو از مواد دور ریخته شده در ‏سطح شهر نظیر بامپر های ماشین ، لاستیک های پاره ، کابل های الکترونیکی و انواع وسایل پلاستیکی دور ریخته شده استفاده ‏کرد و با کنار هم چیدن آنها تصاویری از حیوانات را ایجاد کرد. او پس از این کار اطراف تصویر ایجاد شده را با اسپری رنگ ‏می کند تا جزییات بیشتری از آنها مشخص باشد. ‏‏ ‏ هدف وی از این کار اینست که با به تصویر کشیدن این حیوانات از آشغال های دور ریخته شده ،مردم را از آلودگی زیست ‏محیطی آگاه کند و به آنها بفهماند که این آلودگی به مرور زمان منجر به از بین رفتن موجوداتی می شود که او به تصویر کشیده ‏است. ‏‏‏

زباله، محیط زیست، زیست بوم، شهروان، هنرمند111 زباله، محیط زیست، زیست بوم، شهروان، هنرمند20زباله، محیط زیست، زیست بوم، شهروان، هنرمند9زباله، محیط زیست، زیست بوم، شهروان، هنرمند5زباله، محیط زیست، زیست بوم، شهروان، هنرمند3زباله، محیط زیست، زیست بوم، شهروان، هنرمند1زباله، محیط زیست، زیست بوم، شهروان، هنرمند زباله، محیط زیست، زیست بوم، شهروان، هنرمند8زباله، محیط زیست، زیست بوم، شهروان، هنرمند7 زباله، محیط زیست، زیست بوم، شهروان، هنرمند16 زباله، محیط زیست، زیست بوم، شهروان، هنرمند15 زباله، محیط زیست، زیست بوم، شهروان، هنرمند14 زباله، محیط زیست، زیست بوم، شهروان، هنرمند12زباله، محیط زیست، زیست بوم، شهروان، هنرمند13 زباله، محیط زیست، زیست بوم، شهروان، هنرمند6 زباله، محیط زیست، زیست بوم، شهروان، هنرمند4 زباله، محیط زیست، زیست بوم، شهروان، هنرمند2زباله، محیط زیست، زیست بوم، شهروان، هنرمند11

کلید واژه ها: آشغال های قابل بازیافت، انواع وسایل پلاستیکی دور ریخته شده، آلودگی زیست ‏محیطی، هنرمند پرتغالی، شهروان، محیط زیست، زیست بوم