خانه » کتابخانه » زیست بوم » کتاب «علوم اجتماعی محیط زیست»

کتاب «علوم اجتماعی محیط زیست»

کتاب «علوم اجتماعی محیط زیست؛ انسان، اثرات زیست محیطی و توسعه پایدار» کتابی است میان رشته ای که به مطالعات زیست محیطی، تعریف ماهیت تعاملات انسانی با محیط زیست بر پایه نظریه ها و روش های علوم اجتماعی می پردازد. در این کتاب خوانندگان با نظریه های بیولوژیکی و مفاهیم آن برای جامعه علوم اجتماعی که بر روی محیط زیست کار می کنند آشنا خواهند شد.

کتاب «علوم اجتماعی محیط زیست» توسط Emilio F. Moran یکی از پژوهشگران این رشته نگاشته شده است.

Environmental Social Science

کتاب «علوم اجتماعی محیط زیست» در سال ۲۰۱۰ توسط انتشارات Wiley-Blackwell در ۲۳۲ صفحه و با قیمت ۹۵ دلار منتشر شد.

مشخصات کتاب:

Environmental Social Science: Human – Environment Interactions And Sustainability
Authors: Emilio F. Moran
Publisher: Wiley-Blackwell
Keywords: interactions, sustainabilit, environment, human, social, science, environmental
Pages: 232
Published: 2010-02-16
Language: English
Category: Social Sciences, Nonfiction,
ISBN-10: 1405105739     ISBN-13: 9781405105736
Binding: Hardcover (1)
List Price: 94.95 USD

مشخصات کتاب در  Open ISBN

مشخصات کتاب در Wiley

مشخصات کتاب در amazon

لینک بارگزاری (دانلود) کتاب «علوم اجتماعی محیط زیست» با فرمتPDF 

کلید واژه ها: شهروان، محیط زیست، زیست بوم، کتاب علوم اجتماعی محیط زیست؛ انسان، اثرات زیست محیطی و توسعه پایدار، کتاب الکترونیک، مطالعات زیست محیطی، تعاملات انسانی با محیط زیست، نظریه ها و روش های علوم اجتماعی، نظریه های بیولوژیکی، علوم اجتماعی محیط زیست، ،Emilio F. Moran Social Sciences, Nonfiction، Wiley-Blackwell، Environmental Social Science: Human – Environment Interactions And Sustainability، ۹۷۸۱۴۰۵۱۰۵۷۳۶، ۱۴۰۵۱۰۵۷۳۹