خانه » کتابخانه » حقوق شهروندی » کتاب «سازمانهای غیر دولتی و سیاستهای زیست محیطی»

کتاب «سازمانهای غیر دولتی و سیاستهای زیست محیطی»

کتاب «سازمانهای غیر دولتی و سیاستهای زیست محیطی؛ آسیا و آفریقا» کتابی است سودمند برای سازمانهای غیر دولتی NGOها که حوزه زیست بوم فعال هستند. این کتاب نتیجه تحقیقاتی میدانی را در آسیا و آفریقا که پوشش کار سازمانهای غیر دولتی که برای تغییر سیاستهای زیست محیطی دولت ها فعال بوده اند ارائه می دهد. این کتاب حاصل تحقیقات David Potter است.

9780714642154

 

کتاب «سازمانهای غیر دولتی و سیاستهای زیست محیطی» در ۱۷۴ صفحه و با قیمت ۵۳ دلار توسط انتشارات Routledge به بازار نشر وارد شد.

 

مشخصات کتاب:

NGOs And Environmental Policies: Asia And Africa

Authors: David Potter
Publisher: Routledge
Keywords: africa, asia, policies, environmental, ngos
Pages: 174
Published: 1996-05-01
Language: English
Category: Economics, Business & Investing,
ISBN-10: 0714642150     ISBN-13: 9780714642154
Binding: Paperback (1)
List Price: 52.95 USD

مشخصات کتاب در  Open ISBN

مشخصات کتاب در Routledge

مشخصات کتاب در amazon

لینک بارگزاری (دانلود) کتاب «سازمانهای غیر دولتی و سیاستهای زیست محیطی» با فرمتPDF 

کلید واژه ها: شهروان، زیست بوم، محیط زیست، کتاب الکترونیک، سازمانهای غیر دولتی و سیاستهای زیست محیطی، سازمانهای غیر دولتی NGO، تحقیقاتی میدانی، تغییر سیاستهای زیست محیطی، David Potter، ۹۷۸۰۷۱۴۶۴۲۱۵۴، ۰۷۱۴۶۴۲۱۵۰، Economics, Business & Investing,، NGOs And Environmental Policies: Asia And Africa، David Potter، Routledge