خانه » کتابخانه » پسماند و پساب و آلودگی ها » کتاب «صرفه جویی در انرژی توسط بازیافت زباله»

کتاب «صرفه جویی در انرژی توسط بازیافت زباله»

کتاب «صرفه جویی در انرژی توسط بازیافت زباله» کتابی است ارزشمند که به بررسی صرفه جویی انرژی از بازیافت زباله ها پرداخته است. هدفهای نگارش این کتاب را نویسنده در مقدمه کتاب خود آورده است. مصرف انرژی در هر واحد از تولید با استفاده از مواد بازیافت، تعیین ارزش و مقدار صرفه جویی انرژی از راه زباله های شهری، شناسایی نهادهای اصلی، عملیاتی و فنی و موارد دیگر از اهداف تعیین شده در مقدمه کتاب است. این کتاب را RICHARD PORTER و TIM ROBERTS نگاشته اند.

Energy Savings By Wastes Recycling

این کتاب توسط انتشارات Spon Press در ۲۴۰ صفحه و با قیمت ۲۶۰ دلار منتشر شد.

 

مشخصات کتاب:

Energy Savings By Wastes Recycling
Author: R. Porter, T. Roberts
Publisher: Spon Press
Keywords: recycling, wastes, savings, energy
Pages: 243
Published: 1990-12-31
Language: English
Category: Social Sciences, Nonfiction,
ISBN-10: 0853343535     ISBN-13: 9780853343530
Binding: Hardcover
List Price: 260.00 USD

مشخصات کتاب در  Open ISBN

مشخصات کتاب در amazon

 

لینک بارگزاری (دانلود) کتاب «صرفه جویی در انرژی توسط بازیافت زباله» با فرمتPDF 

کلید واژه ها: کتاب الکترونیک، شهروان، محیط زیست، بازیافت، صرفه جویی در انرژی، بازیافت زباله، مصرف انرژی در هر واحد از تولید، استفاده از مواد بازیافت، تعیین ارزش و مقدار صرفه جویی انرژی، زباله های شهری، شناسایی نهادهای اصلی،  RICHARD PORTER ، TIM ROBERTS ، ۹۷۸۰۸۵۳۳۴۳۵۳۰، ۰۸۵۳۳۴۳۵۳۵، Energy Savings By Wastes Recycling، Spon Press، زیست بوم، Social Sciences، recycling, wastes, savings, energy