خانه » کتابخانه » قانون ها » دیگر کشورها » کتاب سرچشمه (مرجع) قانون زیست بوم

کتاب سرچشمه (مرجع) قانون زیست بوم

کتاب سرچشمه (مرجع) قانون زیست بوم «Sourcebook On Environmental Law» نشر یافته از Routledge-Cavendish

 

sourcebook-on-environmental-law

آگاهی بیشتر از کتاب:

 

Authors: Maurice Sunkin
Publisher: Routledge-Cavendish
Keywords: sourcebook, environmental
Pages: 800
Published: 2001-11-30
Language: English
Category: Environmental & Natural Resources Law,
ISBN-10: 1859415865     ISBN-13: 9781859415863
Binding: Paperback (2)
List Price: 73.95 USD

لینک بارگزاری (دانلود) کتاب «سرچشمه (مرجع) قانون زیست بوم» با فرمت PDF