خانه » دیداری و شنیداری

دیداری و شنیداری

رونمایی و شناساندن تازه ترین نوآوری محمد قدیانی در برزن پالایش لکه های نفتی

photo_2017-06-09_21-39-32

رونمایی و شناساندن تازه ترین نوآوری محمد قدیانی در برزن پالایش لکه های نفتی(Patent رونویس شده در استان هم‌بسته امریکا). نوآوری برای جداسازی آبگونه های آمیزه ناپذیر با توانایی پالایش لکه های نفتی جدیدترین تکنولوژی ثبت شده در اداره ثبت اختراعات امریکا(USPTO) در سال ۲۰۱۷ در زمینه لکه های نفتی در پشتیبانی زیست بوم جهان     بیشتر بخوانید »

یادگاری

V (42)

  یادگاری پروژه سرشماری و عکاسی از درختان خیابان ولیعصر (عج) فرتور از: حسن قدیانی بیشتر بخوانید »

چهل ستون

چهل ستون درختان خیابان ولیعصر محیط زیست شهروان حسن قدیانی

چهل ستون پروژه سرشماری و عکاسی از درختان خیابان ولیعصر (عج) فرتور از: حسن قدیانی بیشتر بخوانید »

پاچنار!

درختان خیابان ولیعصر حسن قدیانی شهروان

پروژه سرشماری و عکاسی از درختان خیابان ولیعصر عج نام فرتور: پاچنار عکاس: حسن قدیانی بیشتر بخوانید »