خانه » کتابخانه » حقوق شهروندی

حقوق شهروندی

کتاب «سازمانهای غیر دولتی و سیاستهای زیست محیطی»

2016-03-05_172517

کتاب «سازمانهای غیر دولتی و سیاستهای زیست محیطی؛ آسیا و آفریقا» کتابی است سودمند برای سازمانهای غیر دولتی NGOها که حوزه زیست بوم فعال هستند. این کتاب نتیجه تحقیقاتی میدانی را در آسیا و آفریقا که پوشش کار سازمانهای غیر دولتی که برای تغییر سیاستهای زیست محیطی دولت ها فعال بوده اند ارائه می دهد. این کتاب حاصل تحقیقات David ... بیشتر بخوانید »