خانه » ایران شهر » تاجیکستان

تاجیکستان

مقاومت دریاچه سریز

shahrvan-1.16.2016-شهروان-محيط زيست8

سد طبیعی دریاچه «سریز» زمین لرزه شدید دسامبر را بخوبی از سر گذراند. کمیسیون دولتی  تاجیکستان به کار خود در ناحیه  دریاچه «سریز» پایان داد. یک سری زمین لرزه  قوی در  پامیر در  ماه های اکتبر —  دسامبر سال جاری  دلیل  اعزام فوری  متخصصان به  سواحل  یکی از  مرتفع ترین  دریاچه های  آسیا اعلام شد.  عالم فصح الدینوف خبرنگار  رادیو « ... بیشتر بخوانید »

دیپلماسی بر پایه ذخایر آبی در عمل

shahrvan-1.16.2016شهروان-

تاجیکستان ابتکار جهانشمول جدیدی در رشته ذخایر آبی پیش کشیده است. امام علی رحمان رییس جمهور آن کشور در همایش بین المللی دوشنبه در خصوص ذخایر آبی دستور داد که به سرپرستی سازمان ملل متحد برنامه تحت عنوان “آب برای پیشرفت استوار” طرحریزی و تصویب شود. در این همایش نتایج ده سال از اقدام با عنوان “آب برای زندگی” جمع ... بیشتر بخوانید »